" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Regulació del sistema de concurs com a excepcional

20/01/2022 09:40  

Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La reducció de la temporalitat s´ha de fer per concurs-oposició, garantint els principis d´igualtat, mèrit i capacitat, no regalant places per concurs pel simple fet d´haver ocupat un lloc de treball, sense haver superat cap procés selectiu, la majoria de vegades només per entrevista, ni tan sols valoració objectiva del CV, ja que als cossos generals de la Generalitat no existeixen borses de treball.

Referència: II-PROP-2022-01-83325
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83325/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83325/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

3 a favor (60.0%)

member-avatar Pam

A favor  A favor! Totalment

2 en contra (40.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Millor no t´has pogut explicar i acabarà als tribunals segur!

Carregant els comentaris ...