" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Limitar el temps que pot durar un interinatge a través d'un màxim d'intents

20/01/2022 20:13  

Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i passa a ser una feina estable sense obligació de passar un procés selectiu, establint una limitació en què si després de tres intents (obligatoris) no es supera una oposició, es perd el dret a perllongar l'interinatge. Així s'aconseguiria que moltes persones que ocupen places vacants estructurals durant molts anys, només presentant-se al procés "quedin bé", però no s'hagin esforçat mai per estudiar oposició.

Llistat d'adhesions

Avatar: Participant eliminada
Referència: II-PROP-2022-01-83352
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83352/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83352/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (33.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Desitjaria que els serveis de recursos humans fossin accessibles, i se'ls pogués contactar pels dubtes que poden sorgir a l'hora de demanar permisos o llicències. Que els funcionaris poguessim avaluar la seva gestió com a usuaris d'aquest servei, de la mateix manera que un administrat pot avaluar amb enquestes l'atenció rebuda per part d'un servei públic. https://krunkerio.io

Carregant els comentaris ...