" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos selectius de concurs-oposició

20/01/2022 23:47  

Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els processos selectius: especificant el límit mínim i màxim de valoració): A) Experiència professional: mínim del 10%-màxim del 50% B) Formació acadèmica: mínim del 10%-màxim del 50% C) Formació complementà: mínim del 5%-màxim del 20% D) Altres mèrits - EXPLICACIÓ PDF ADJUNT


Referència: II-PROP-2022-01-83360
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (33.3%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

La fase de mèrits soles ha de ser als concursos-oposició. A les oposicions no hi és. En una proposta anterior he proposat q la nova llei contimpli l'obligatorietat de reservar el 50% de l'oferta pública d'ocupació al sistema selectiu d'oposicions. No obstant això, els altres processso q es convoquin per concurs-opisició inclouran un barem de mèrits per a la valoració en fase de concurs. El q proposo és q en aquesta mena de processos el barem de mèrits sigui ponderat, de manera q no únicament un o dos dels criteris valorables, determinin la puntuació en aquesta fase. I demano q ho digui la llei pq sino passen coses com la de la darrera convo de l'A1 q soles valora 2 elements i un d'ells determina el resultat de la puntuació (soles valora anys treballat i Actic). Si per llei s'obliga a q el barem sigui ponderat, establint criteris i límits màxims i mínims tindrem una millor llei i uns barems més justos i adequats per a avaluar els mèrits dels aspirant a la funció pública.

Carregant els comentaris ...