" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos selectius de concurs-oposició

20/01/2022 23:47  

Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els processos selectius: especificant el límit mínim i màxim de valoració): A) Experiència professional: mínim del 10%-màxim del 50% B) Formació acadèmica: mínim del 10%-màxim del 50% C) Formació complementà: mínim del 5%-màxim del 20% D) Altres mèrits - EXPLICACIÓ PDF ADJUNT


Referència: II-PROP-2022-01-83360
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (33.3%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Pel q fa a la proposta caldria matisar els següent: "l'obligatorietat de valorar tots els mèrits a tots els processos selectius", es refereix únicament a "tots els processos selectius en q la selecció sigui per concurs-oposició", i no es refereix en cap cas als processos selectius en q la selecció es du a terme mitjançant oposicions lliures (procès en q unicament es valora la puntuació obtinguda en les proves de coneixement teòric o pràctic, i en alguns casos hi ha la posterior fase de periode en pràctiques o d'altres). Així doncs, la fase de mèrits soles ha de ser als concursos-oposició. A les oposicions no hi és. En una proposta anterior demano q la nova llei contimpli l'obligatorietat de reservar el 50% de l'oferta pública d'ocupació al sistema selectiu d'oposicions. No obstant això, els altres processso q es convoquin per concurs-opisició inclouran un barem de mèrits per a la valoració en fase de concurs.

Carregant els comentaris ...