" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió professionals (B)"

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 11:15

Versió 2

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 11:16

Versió 3

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 12:39

Versió 5

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
24/08/2021 10:16

Versió 6

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
31/08/2021 10:45

Versió 7

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
31/08/2021 10:58

Versió 8

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
20/09/2021 13:29
Versions 8 Tornar a la trobada