" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es modifiqui la regulació del cos de bombers voluntaris i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 18/12/2019 - 18/01/2020
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
És necessari que s'inclogui en el Reglament la condició d'agents de l'autoritat dels membres del...
Que representants del consell de bombers voluntaris participin a les reunions de planificació de...
Segons l'opinió de juristes especialistes en dret laboral, els bombers voluntaris de la secció...
  • Creat el
    06/01/2020
  • 7
  • Número de comentaris: 1
Bon día, afegir dos punts:
1- Que alhora de fer les bases uns dels requisits sigui la disminució...
Fer que els bombers voluntaris puguin participar en les convocatòries dels bombers funcionaris...
Possibilitat d'elecció per sufragi directe d'un representant extra per a cada Regió al Consell de...
Trobo que el mínim d’hores anuals no és compatible amb una jornada laboral estàndard, tenint...
Fer un estudi del cost total de les remuneracions que es fan al llarg de l'any i modificar a...
Els bombers voluntaris han de tenir per reglament, delegats de prevenció, salut i seguretat, per...
Promoure la presencia d’una plantilla complerta de bombers voluntaris als parcs de bombers...
S'adjunta les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la consulta pública...
Facilitar l'activació dels bbvv en cas de serveis, establint convenis amb empreses i institucions...
Modificar el reglament arreu del territori per igual. Com per exemple han fet al parc de Vielha...
Es pot donar el cas d'un Bomber de la Generalitat que amb 38 anys de servei, no tingui cap...
En l'article 20 Assegurança d'accidents, es diu que "són beneficiaris d'assegurança amb cobertura...
Per als bombers voluntaris afiliats a sindicats, permetre la representació sindical sense...
En l'article 44 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació.
afegir la...
La fase formativa per ser bomber voluntari és la realització d'un curs de formació d'una durada...
L'article 13.2 a) diu que serà causa de revocació "Per l’incompliment reiterat d’ordres d’un...
Actualment els membres de la Secció de Veterans seran baixa del cos de bombers voluntaris de la...