" class="part-icon-bars">
avatar JOSEP GINESTA I VICENTE

JOSEP GINESTA I VICENTE
@GINESTA
  Contacte

PIMEC és una entitat patronal que representa, defensa i impulsa el teixit empresarial de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya i que mitjançant els gremis i les associacions adherides vetlla pels interessos empresarials que representa davant les Administracions Públiques i les altres organitzacions empresarials, socials i les de les persones consumidores i usuàries.
www.pimec.org/
Mostrar:
13/03/2024 13:12
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consu...
19/01/2024 14:45
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya S'acompanya escrit d'al·legacions respecte del Projecte de Decret pel qual s'apr...
15/05/2023 14:03
Aportacions Pimec Es modifica l’apartat 7.3 del Decret 171/2015 que exclou de la inscripció als si...
22/03/2023 11:34
Aportacions Pimec Des de Pimec, en base a l'article 11 lletra e, es proposa també incloure aquelle...
22/03/2023 11:33
Aportacions Pimec La redacció dels representants de l'article 11 e, genera confusió en quins en só...
22/03/2023 11:30
Aportacions Pimec Mentre el sector no faci una nova proposta, els membres del Consell Català de l’...
22/03/2023 11:24
Aportacions Pimec modificació article 11: lletra e):"Deu vocals en representació del sector, a pro...
13/06/2022 15:45
Pimec. En materia de mobilitat i infraestructures Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes...
13/06/2022 15:42
Pimec. En materia d'activitat econòmica Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món ru...
13/06/2022 15:37
Pimec. En materia d'activitat econòmica Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar ...
13/06/2022 15:27
Pimec. En materia d'activitat econòmica Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i in...
13/06/2022 15:25
Pimec. En materia social i formació S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenci...
13/06/2022 15:21
Pimec. Aportacions Generals a l'Avantprojecte S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autòno...
13/06/2022 15:20
Pimec. Aportacions Generals a l'Avantprojecte -Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el...