" class="part-icon-bars">
avatar Fernando Fuster-Fabra Fernández

Fernando Fuster-Fabra Fernández
@ObservatoriCat
  Contacte

L'Observatori, compromis fundacional de l'Associació SVS - Acció en Blau, té com a missió vetllar per la no discriminació per qualsevol de les raons que apareix en el seus Estatuts. Amb el lema "Les Persones Primer", té l'objectiu d'arribar a una igualtat de tracte i oportunitats per totes les persones en l'entorn social, econòmic i laboral de Catalunya ********************************************************* El observatorio, compromiso fundacional de la Asociación SVS – Acció en Blau, tiene como misión velar por la no discriminación por cualquiera de las razones que quedan recogidas en sus Estatutos. Con el lema "Las Personas Primero", tiene el objetivo de llegar a una igualdad de trato y oportunidades para todas las personas en el entorno social, económico y laboral de Cataluña.
www.accioenblau.org/
Mostrar:
09/11/2022 19:20
Participació transversal intergeneracional i intercultural des de les comunitats... Perquè les persones participin, la base és la confiança en el sistema i la seva ...
10/06/2020 16:40
Incloure al glossari Igualtat de tracte i oportunitats (equitat), discriminació per la diversitat de ...
29/05/2020 02:39
Afegir a la proposta del document elaborat pel Comitè ... del bé comú, "sense discriminació a la persona per raons de la seva diversit...