" class="part-icon-bars">
avatar NUR

NUR
@_42
  Contacte

Proposta
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
Proposta
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
Proposta
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
Proposta
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...
Proposta
En avaluació
L'elaboració d'un cens del tercer sector de la comunicació resultaria de gran utilitat. Es podria...
Proposta
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
Proposta
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
Proposta
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...