" class="part-icon-bars">
avatar Anna Comín

Anna Comín
@annacomin
  Contacte

Proposta
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Proposta
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Proposta
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Proposta
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Proposta
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
Proposta
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Proposta
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Proposta
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Proposta
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Proposta
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...