" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
Proposo eliminar l'obligatorietat de publicar al butlletí oficial tot el que es refereix a...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Fixar un únic règim per a tot el personal amb les adaptacions que calguin delmon laboral. Per...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
Cal regular-lo com en un Muncipi. Ara estem exposats a la Bona Fé dels partits de l'Ajuntament,...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
Totes les convocatòries d'ajuts haurien d'anar adreçades a Ens Locals, perquè si van a Municipis,...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme, entre altres, i...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Vinculat amb el règim electoral, es proposa composar la Junta Veïnal vinculada la elecció del...