" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

38 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 • Creat el
  19/05/2022
 • Número de comentaris: 4
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 4
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  12/06/2022
 • Número de comentaris: 0
Que les EMD’s a les bases de les subvencions s’incloguin com a beneficiaris, al mateix nivell que...
Els Municipis de pocs habitants, reben compensació econòmica del Govern, per a ajudar a remunerar...
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de governs locals i sobre...
Proposo aplicar la DA primea de l aLEY 5/2002, de 4 de abril, reguladora de losBoletines...
Cal homogeneitzar els terminis: canviar 30 dies per un mes, que els terminis per a presentar...
Quan una EMD tingui la competència en el Cànon de l'Aigua, aquest hauria de executar-se amb les...
La nova llei ha de refer el procediment de canvi de nom dels ens locals, actualment recollit al...
 • Creat el
  11/05/2022
 • Número de comentaris: 1
Regular la representació als Consells Comarcals i altres organismes supramunicipals de les EMD’s....
 • Creat el
  13/06/2022
 • Número de comentaris: 0
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...