" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...