" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
L’ESDAP, amb vocació territorial, no té presència a Tarragona.
El Departament d’Educació no té...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...