" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
L’ESDAP, amb vocació territorial, no té presència a Tarragona.
El Departament d’Educació no té...
L’Escola Massana de Barcelona, escola pública del Consorci d’Educació de Barcelona, imparteix uns...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...