" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a prova única, ja...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....