" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
El Departament d’Educació i el de Universitats haurien d’acordar les PAU com a prova única, ja...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...