" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
A partir de segon curs l'alumn@ es troba amb la realització de projectes coincidents amb el cicle...
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1