" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Compensar al professorat que actua com a comissió avaluadora en la correcció de Treball Final...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
· Regular el procés d’avaluació de TFE perquè acabi dins del calendari escolar establert pel...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...