" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
  • Creat el
    01/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
  • Creat el
    03/06/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 0
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
El PLATER ha de garantir la disponibilitat de terrenys suficients per a la implantació de...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...