" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
  • Creat el
    03/06/2023
  • 3
  • Número de comentaris: 0
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
  • Creat el
    01/06/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0