" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...