" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
  • Creat el
    22/07/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...