" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
  • Creat el
    20/07/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...