" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
 • Creat el
  31/08/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
 • Creat el
  20/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
 • Creat el
  01/09/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 1
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
Establir una regulació específica per les PANAP que reguli de manera clara i diferenciada els...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...