" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Proposta de regulació per al barem de mèrits de la fase de concurs als processos selectius de concurs-oposició

20/01/2022 23:47  

Exemple de mèrits q cal valorar i establir x per llei o reglament com a obligatoris x a tots els processos selectius: especificant el límit mínim i màxim de valoració): A) Experiència professional: mínim del 10%-màxim del 50% B) Formació acadèmica: mínim del 10%-màxim del 50% C) Formació complementà: mínim del 5%-màxim del 20% D) Altres mèrits - EXPLICACIÓ PDF ADJUNT


Referència: II-PROP-2022-01-83360
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (33.3%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Blocked user
En contra  

En desacord. La fase de mèrits, si n'hi hagués, hauria de donar molt poca puntuació.

La fase de mèrits soles ha de ser als concursos-oposició. A les oposicions no hi és. En una proposta anterior he proposat q la nova llei contimpli l'obligatorietat de reservar el 50% de l'oferta pública d'ocupació al sistema selectiu d'oposicions. No obstant això, els altres processso q es convoquin per concurs-opisició inclouran un barem de mèrits per a la valoració en fase de concurs. El q proposo és q en aquesta mena de processos el barem de mèrits sigui ponderat, de manera q no únicament un o dos dels criteris valorables, determinin la puntuació en aquesta fase. I demano q ho digui la llei pq sino passen coses com la de la darrera convo de l'A1 q soles valora 2 elements i un d'ells determina el resultat de la puntuació (soles valora anys treballat i Actic). Si per llei s'obliga a q el barem sigui ponderat, establint criteris i límits màxims i mínims tindrem una millor llei i uns barems més justos i adequats per a avaluar els mèrits dels aspirant a la funció pública.

Carregant els comentaris ...