" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...