" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...