" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...