" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió usuàries i ex-usuàries (D)"

Autoria de la versió
Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
Versió creada el 29/07/2021 13:22