" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió usuàries i ex-usuàries (D)"

Mode de vista de comparació:

Dia i hora de finalització

 • -2021-09-30 18:30:00 +0200
 • +2021-10-29 12:30:00 +0200
 • -2021-09-30 18:30:00 +0200
 • +2021-10-29 12:30:00 +0200
Esborrats
 • -2021-09-30 18:30:00 +0200
Addicions
 • +2021-10-29 12:30:00 +0200
Esborrats
 • -2021-09-30 18:30:00 +0200
Addicions
 • +2021-10-29 12:30:00 +0200

Dia i hora d'inici

 • -2021-09-30 16:00:00 +0200
 • +2021-10-29 10:00:00 +0200
 • -2021-09-30 16:00:00 +0200
 • +2021-10-29 10:00:00 +0200
Esborrats
 • -2021-09-30 16:00:00 +0200
Addicions
 • +2021-10-29 10:00:00 +0200
Esborrats
 • -2021-09-30 16:00:00 +0200
Addicions
 • +2021-10-29 10:00:00 +0200
Autoria de la versió
Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
Versió creada el 20/09/2021 13:42