" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 4 de 4
Retorn 31/03/2024 - 10/11/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Afegir més nodes per la intermodalitat i crear punts d’elevat servei d’intermodalitat.
Prohibició patinets al transport públic. Restriccions injustificades d'entrada de VMP al...
Existeix un buit en l’atribució de responsabilitats en cas d’accidents amb VMP implicat producte...
Es dona una manca de seguretat en la circulació pels usuaris de bicicleta i VMP al territori.
Bona tardahi ha diverses àrees problemàtiques:
pont i anell prop de Park Central
de parc de...
La xarxa ciclista no és apta per totes les necessitats i edats.
Cal fer estudis per millorar la convivència de la micromobilitat al transport públic.
Problema: Diversitat regulació viària. Manca de formació i regulació. / Proposta: Homogeneïtzar...
Alta dependència del cotxe i poques alternatives realment competitives.
Fer calçades més àmplies a les carreteres interiors que no tenen voral.
Cal planificar adequadament el model urbà i territorial al que es vol arribar.
Manca de visibilitat i seguretat en l'ús de VMP.
Manca de dades públiques d'accidentalitat per adequar la percepció del risc.
Es detecta la necessitat de redactar bons inventaris de camins, elaborats per tècnics molt...
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
Sensibilització de joves en l'ús de la bicicleta.
Recuperar i adaptar la xarxa de camins rurals.
Problema: Falta d'una política d'aparcaments perifèrics/dissuasius a les estacions./Proposta:...