" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

 • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
 • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
 • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
 • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
 • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Petits focus d'intermodalitat: aparcaments de bici a les parades de bus.
Cal fer estudis per millorar la convivència de la micromobilitat al transport públic.
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
La xarxa ciclista no és apta per totes les necessitats i edats.
És necessari implementar una xarxa pública accessible de VMP vora als aparcaments dissuasius.
Dependència del vehicle privat és un problema per la mobilitat de la gent gran.
Es detecta la necessitat de redactar bons inventaris de camins, elaborats per tècnics molt...
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
Els cotxes i l'aparcament han d'estar als extraradis i la bicicleta i el VMP al centre.
Existeixen disputes territorials per l’oferta del transport públic que complexitzen avançar en...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 1
Considero que es necessari e imprescindible dotar de transport públic al nuclis habitats. Que...
 • Creat el
  29/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Són necessàries estacions d’intermodalitat a l’interior del territori.
Cal reforçar el teletreball al territori.
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Afavorir la creació d'una app web per compartir cotxe (tipus canal de l'àgora) a les zones rurals.
Avantatges transversals de la bicicleta (Salut, contaminació, espai). La bicicleta promou la...
Problema: Diversitat regulació viària. Manca de formació i regulació. / Proposta: Homogeneïtzar...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Jo i més gent que conec que treballem al sector d'hosteleria els dies d'entre setmana molts surto...
La bicicleta augmenta la salut i la sostenibilitat de la mobilitat urbana. Ha de ser el futur.