" class="part-icon-bars">
avatar Consorci Forestal de Catalunya

Consorci Forestal de Catalunya
@joan_rovira_2
  Contacte

www.forestal.cat/web/
Mostrar:
25/08/2023 14:01
Eximir al titular dels terrenys dels danys que puguin ocasionar les espècies obj... Tret dels casos que siguin els mateixos els responsables de la gestió de l’àrea.
25/08/2023 13:59
Preveure un sistema àgil d’indemnitzacions i compensacions Preveure un sistema àgil d’indemnitzacions i compensacions per fer front als dan...
25/08/2023 13:55
Limitar la declaració de refugis de caça a casos concrets i justificats d’acord ... Cal preveure mesures per evitar que els refugis esdevinguin una trava al control...
25/08/2023 13:49
Cerca de solucions àgils per tramitar actuacions urgents per danys si els titula... Incorporant si cal trampes de captura massiva i sistemes de caça mes efectius de...
25/08/2023 13:44
Reforçar el paper de la caça com a instrument per la conservació i millora del p... Reforçar el paper de la caça com a instrument per la conservació i millora del p...
25/08/2023 13:39
Fer possible la comptabilització de la caça amb l’ús social dels terrenys forest... Fonamental abordar aquest punt evitant que les mesures per fer-ho possible, resu...