" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Podria ser una tasca de l'EAPC formar a les escoles / instituts sobre què és l'administració...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...