" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va presentar recentment a la...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
L'EAPC ha de ser referent en recerca i anàlisi al voltant de l'AP. Imprescindible la...
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...