" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Us adjunto les aportacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la consulta pública prèvia en...
  • Creat el
    11/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...
Crec que caldria demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: el títol de graduat en ESO...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
  • Creat el
    08/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
La Comissió Tècnica de Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració...