" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
Com atendrà l'EAPC l'assistència als nombrosos tribunals derivats dels processos...
La Llei hauria de deixar ben clar que l'assistència a les sessions dels òrgans selectius de...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...