" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Tinc la sensació que l'Escola és un lloc on es fan cursos i et donen títols que serveixen per...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Caldria establir un barem clar de les indemnitzacions a rebre pels funcionaris que col·laborem en...
Actualment la gran majoria de formacions ja són online i s'hauria de facilitar la possibilitar de...
Podria ser una tasca de l'EAPC formar a les escoles / instituts sobre què és l'administració...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
oferir des de l'EAPC una formació obligatòria en llenguatge clar a tot empleat públic i futur...