" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

34 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Les Responsables de Formació, com a òrgan propi de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya,...
Propostes de la Xarxa d'Innovació Pública, XIP
L'Escola d’Administració Pública de Catalunya ha de ser el pal de paller: no només ha de...
L'Escola d'Administració Pública hauria de poder ser un centre de preparació d'oposicions per...
L'Escola d'Administració Pública, a més de poder preparar per oposicions, facilités material de...
Moltes organitzacions i empreses han iniciat plans de formació i actualització de competències...
L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ens hauría de preparar les Oposiciones als interins...
Carpeta formativa distribuïda pel treballador públic
Poder consolidar els certificats acreditatius de la formació d'un treballador, impartit per...
Com a responsable de la formació i gestió dels col·laboradors als tribunals d’opos. de...
Moltes unitats realitzen formació interna que pot tenir interès per a d'altres departaments i...
Actualment es fan molts cursos de forma virtual, no veig el perquè s'està limitant el número...
Crec que estaria bé que l'Escola d'Administració Pública pogués atorgar certificats de...
Crec que caldria demanar un mínim d’estudis a l’Administració Pública: el títol de graduat en ESO...
Crec que, o bé caldria demanar els estudis mínims de l'ESO pel cos de subalterns, o potser millor...
Coordinant-se amb processos selectius d'altres administracions i fins i tot fent-ne, es podria...
Emprar un llenguatge senzill i definir les expressions tècniques.L'EAPC ha de ser centre de...
L'activitat de la EAPC hauria de tenir en compte, sinó en termes d'igualtat, gairebé, els...
Hi ha determinades innovacions que només es poden aplicar en equip. Per això, seria bo que...
Why Choose BetterScapes Tree Service?
BetterScapes is a tree care company providing safe, reliable tree services to residential and...
EAPC ha de seguir donant suport als processos selectius, i aportant membres especialitzats als...
Demanaria reforçar la funció educativa de l’Escola centrant-se en: dret i procés administratiu,...