" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
L’Escola Massana de Barcelona, escola pública del Consorci d’Educació de Barcelona, imparteix uns...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
Les seus d’Olot (Girona) i Tàrrega (Lleida) estan mal ubicades impartint dues especialitats en...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
A Barcelona i Àrea metropolitana l’oferta no és equilibrada.
Hi ha molta oferta de...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...