" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Els professor@s desconeixen el pla d’estudis i el que es fa en altres assignatures.
No hi ha...
Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...