" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Els recurs energètic, la disponibilitat de sòl, la connexió, etc. determinaran on s'ubiquen les...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...