" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
L’abast del PLATER, a més la generació eòlica i fotovoltaica, tindrà en compte altres tecnologies...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
S’hauria d’incentivar als promotors la projecció de parcs agrovoltaics, en el context actual dels...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...