" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
El Pla de Desenvolupament no hauria de deixar de banda les possibilitats de transformació i usos...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
La qualitat dels serveis de subministrament d'energia és fonamental per a l'estalvi del consum...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
La tecnologia actual ja permet la transmissió d'energia en CC. Els parcs fotovoltaics generen en...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Cal introduir un criteri de facilitació de les comunitats energètiques en nuclis urbans...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...