" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Amb l’aplicació del PLATER cada ajuntament hauria de tenir ajudes i assessorament per la...
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
El paper actiu dels ajuntaments en l'impuls de polítiques energètiques que fomentin un model...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...