" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
És imprescindible que es treballi una acció de conscienciació de la ciutadania sobre l’abast real...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Per cada municipi, es podria promoure una societat publico-privada a mode comunitat energètica...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
No es pot traslladar a la ciutadania el gruix de les decisions d’una qüestió tan complexa,...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Posar a disposició de la ciutadania i promotors el llistat de parcel·les rústiques públiques (per...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Prioritzar aquelles instal·lacions d’energia renovable properes al punt de consum o de connexió...
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Buscar un mecanisme de control i supervisió que. no estigui controlat per les pròpies empreses...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Cal crear mecanismes d’avaluació que facilitin la compensació entre territoris. El focus ha de...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...