" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
02/08/2022 12:46   3 comentaris
18 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Nombre d'assistents 10
Organitzacions assistents

- Espai Tres
- Edas SL
- UAB
- Diputació de Barcelona- Participació
- UOC
- Gabinet CERES
- Ajuntament de Barcelona- Participació Ecologia urbana
- 1 persona pertanyent al moviment feminista

Referència: II-MEET-2022-08-746
Versió 22 (de 22) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/746/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/746/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot garantir i millorar la participació de la ciutadania? 

La inclusió de diferents perfils i visions en qualsevol fase del cicle de les polítiques públiques (disseny, execució, seguiment, avaluació) és fonamental per garantir una participació ciutadana de qualitat

Així doncs, l’objectiu de remoure els obstacles per garantir el dret de participació de totes les persones ha d’estar al centre de qualsevol política de participació ciutadana, i com no, al centre de la nova llei de participació ciutadana

A dia d’avui, una de les mancances més flagrants dels mecanismes de participació impulsats des de les administracions és la incapacitat d’arribar a col·lectius amb menys tendència a participar com per exemple joves, gent gran o persones nascudes fora de Catalunya. 

El perfil més nombrós de persona que més participa als processos de la Generalitat de Catalunya (dades 2018-2019) és Dona (63 %); Edat entre 35 i 54 anys (45 %); Nascuda a Catalunya (79 %); Ocupada (81 %) al sector serveis; Amb estudis universitaris (81 %); I que viu a l’àmbit metropolità (44 %).

Pel que fa a la dificultat per arribar als col·lectius que menys participen, d’acord al Panel de polítiques locals 2020, dues de les tres principals preocupacions dels municipis en la participació ciutadana són: 

  • Els col·lectius que habitualment no participen.
  • L'escassa participació ciutadana a les convocatòries que fa l’ajuntament. 


El 51 % dels ajuntaments catalans consideren necessari revisar les seves estratègies i instruments de promoció de la participació virtual segons el  que recopila dades dels municipis de més de 10 mil habitants. 

Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per afavorir que tothom pugui participar i fer-ho en condicions d'igualtat. Això implica trobar els camins per arribar a col·lectius i ciutadania no present.
  • Sobre com establir mecanismes i garanties que facilitin l'exercici de la participació ajustant-la a les diferents formes existents i/o possibles, com per exemple l'accessibilitat.
  • Sobre les transformacions, vies i recursos necessàries per fer-ho possible.


Durant la sessió es tractaràn les qüestions de l'eix 4: accessibilitat i diversitat. Es pretén que la sessió sigui un espai de trobada i debat per a persones professionals de la participació ciutadana (administracions públiques, món acadèmic, facilitadors de dinamització, ...). Però, en tot cas, està obert a tothom qui vulgui participar.

Participants assistents

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S2.10 Preveure que la regulació ha d’anar acompanyada de recursos
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.13 Habilitar estratègies de participació digital com a complement a mecanismes presencials
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.16 Promoure l’ús de diversitat de llengües per arribar millor a diferents col·lectius
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.19 Impulsar estratègies que facilitin la participació diversa
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.9 Garantir uns mínims de recursos/infraestructures per a l'accessibilitat
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.8 Promoure la iniciativa ciutadana per impulsar processos participatius
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.7 Processos preceptius: equilibri entre constrènyer i garantir una qualitat mínima.
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.12 Promoure la formació i sensibilització de càrrecs electes i tècnics
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.20 No regular les diferents modalitats perquè pot limitar-ne la creativitat
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.18 Enfortir les comissions de seguiment
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.14 Incloure un capítol de drets a la futura llei
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.6 Regular els terminis i els temps de la participació
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.5 Garantir el seguiment i l'avaluació dels processos
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)
S2.2 Valorar a quines administracions cal aplicar la llei
Drets de ciutadania i inclusió. La mirada professional (sessió virtual)

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

M'ha passat el mateix. No he sabut trobar el link per entrar a la sessió.

Carregant els comentaris ...