" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Resultats per pàgina:
Per garantir un servei públic i de qualitat és bàsic acabar amb la temporalitat que fa anys està...
És important comptar amb tots els agents socials (sindicats, associacions professionals) dins la...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Penso que els anys que porti un interí de serveis prestats li haurien de comptar per a la...
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Que el personal de l'Administració Pública pugui fer els cursos del Consorci per a la Formació...
Recentment s'ha modificat aquesta excedència i els funcionaris que vulguen optar a un lloc...
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
La nostra administració peca de personal incompetent. Una manera de guanyar respecte podria ser...
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
Oferir un sistema concurs oposició on es posi en valor l'experiència i l'esforç i el sacrifici de...
El procés podria ser sistemàtic, de convocatòria anual, àgil i ràpid.Per exemple: 1r filtre,...
Penso que l’Escola d’Administració Pública hauria de tenir un paper rellevant a l’hora de la...
La meva proposta al departament d'educació és que ens contin l'antiguitat i la experiència des...
Sí als objectius de la nova llei, però no es tracta només de regular, cal compliment d´allò...
Estaria bé que existís la mobilitat entre les diferents administracions per poder apropar-se a...
Regulació del sistema de concurs com a excepcional, no com a via per a l´estabilització. La...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 9
Obligació de passar processos selectius transparents i objectius abans de ser Interí. Sinó ens...
Activar el grup B que indica segons l'EBEP, que tota persona que disposi de un cicle formatiu de...
Desenvolupament en la nova llei de la promoció interna prevista en la DT 3a, apartat 3,...
 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:<2. Es...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 3