" class="part-icon-bars">

Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

#pavmapss Evidències i expectatives per a la diagnosi en l'abordatge de les violències masclistes a l'atenció primària de serveis socials

Fase 4 de 5
Valoració territorial 01/03/2023 - 30/04/2023
Fases del procés

Canvis a "Sessió usuàries i ex-usuàries (D)"

Versions

Versió 1

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 11:28

Versió 2

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 11:29

Versió 3

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
29/07/2021 13:22

Versió 5

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
24/08/2021 09:37

Versió 6

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
31/08/2021 11:01

Versió 7

Avatar: Jordi Pacheco i Canals Jordi Pacheco i Canals
20/09/2021 13:42
Versions 7 Tornar a la trobada