" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01/12/2020 - 26/02/2021
Veure les fases

Canvis a "Sessió deliberativa 1. Protecció i regulació dels espais oberts, el Penedès com a regió agroalimentària i mitigació i adaptació al canvi climàtic"

Versions

Versió 1

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
06/07/2020 15:09

Versió 2

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
06/07/2020 16:52

Versió 3

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
08/07/2020 11:53

Versió 4

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
08/07/2020 13:12

Versió 5

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
08/07/2020 14:48

Versió 6

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 22:39

Versió 11

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 16:50

Versió 14

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
05/10/2020 00:26

Versió 15

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
05/10/2020 00:30

Versió 16

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
14/10/2020 15:27

Versió 17

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
14/10/2020 15:38

Versió 20

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
30/11/2022 14:58

Versió 21

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
30/11/2022 14:58

Versió 22

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
01/12/2022 12:40

Versió 23

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
01/12/2022 12:53
Versions 23 Tornar a la trobada