" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 09/09/2019 - 09/10/2019
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
  • Creat el
    06/09/2019
  • 14
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Seria interessant trobar-se amb els mitjans del tercer sector per conèixer el funcionament i...
En avaluació
Seria interessant que la llei especifiqués com es poden finançar els mitjans del tercer sector....
En avaluació
Proposem una definició precisa que eviti la desnaturalització del sector i que garanteixi que...
En avaluació
Tots els nivells educatius i la formació professional ocupacional haurien d'incorporar...
En avaluació
Les ràdios del tercer sector que portem trenta anys oferint un servei a la comunitat, de manera...
En avaluació
La llei hauria de garantir que un percentatge de l'espectre radioelèctric disponible es destini a...
En avaluació
L'accés de grups socials en la legislació actual fa referència a la participació de la societat...
L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya demana:
1. Una legislació...
En avaluació
Considerem que aquesta regulació ha de prendre en consideració els resultats de la consulta i...
En avaluació
En la llei han de figurar mesures eficaces de foment i finançament del sector de mitjans...
En avaluació
Entre les facultats d'aquest òrgan es podria incloure que sigui informat dels projectes de plecs...
En avaluació
Les mesures de suport econòmic han de completar-se amb altres de tipus col·laboratiu entre...
En avaluació
La Generalitat hauria d'incentivar i potenciar, en el marc de la nova regulació, que les teles...
En avaluació
A part de donar cobertura legal a les ràdio associacions en les emissions per la freqüència...
En avaluació
Considerem que totes les televisions històriques que ho sol·licitin, han de poder ser...
En avaluació
La regulació dels serveis de comunicació audiovisual no ha de reduir-se a una mera adaptació de...
En avaluació
Aquest règim ha d'evitar mesures oneroses que dificultin l'accés de les entitats amb menors...
En avaluació
Aquest aspecte resulta rellevant per a propiciar una reducció de les càrregues administratives...
En avaluació
La disposició transitòria sisena de la Llei audiovisual d'Andalusia pot utilitzar-se com a...