" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 1 de 2
Fase de propostes 05/05/2023 - 04/06/2023
Fases del procés

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 0
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Tenir en consideració els Geoparcs mundial de la UNESCO
Catalunya no contempla els Geoparcs com a espais protegits per instruments internacionals, tal i...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Actualment hi ha un límit a l'espai agrari utilitzat, en funció de la classe agrològica del sòl i...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Que les noves edificacions (tant industirals com residencials) tinguesin l'obligatorietat...
Degut a la gran pèrdua d’energia desde on s’origina a on es consumeix, caldria distribuir molt...
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
Fecsa triga 9 mesos a realitzar els tràmits per poder començar amb l'autoconsum de CEs i per...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Simplificar i reduïr tramitació administrativa i la gestió a les comunitats enèrgètiques locals,...
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 23
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Com s’ha de valorar l’ afectació al territori la instal.lació de una planta fotovoltaica o eòlica...
A fi d'evitar la concentració d'instal·lacions en determinades zones, convindria promoure...
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Apostar SERIOSAMENT per la biomassa. Es cabdal un aprofitament de la massa forestal per mantenir...
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
Promoure de manera efectiva i des de l'inici la producció d’energia elèctrica renovable de km0,...
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
El PLATER planifica la implantació de renovables al territori, però ha d'anar acompanyat de...