" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
En avaluació
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
En avaluació
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Acceptades
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
En avaluació
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
En avaluació
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
En avaluació
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
En avaluació
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
En avaluació
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
En avaluació
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
Acceptades
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
En avaluació
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
Acceptades
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
En avaluació
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
En avaluació
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Acceptades
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En avaluació
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudènciaEl pla territorial també...
En avaluació
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Acceptades
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
En avaluació
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
En avaluació
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
En avaluació
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
En avaluació
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
En avaluació
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Acceptades
Incorporar a la valoració dels criteris ambientals, l'aument de risc d'incendis forestals degut a...
En avaluació
Aquestes distàncies mínimes s’han de fixar en funció de tres factors :1Del tipus de projecte (per...
La instal·lació de d'energies renovables es projecta en funció del preu del terreny. En...
Acceptades
Es troba a faltar una referència clara a l’anomenat principi de prudència que ha de guiar la...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Acceptades
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Acceptades
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Acceptades
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
En avaluació
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Acceptades
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
Acceptades
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
La geotèrmia ocupa un espai reduït, permet produir calor i electricitat a demanda i soluciona la...
Acceptades
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Acceptades
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Acceptades
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
Acceptades
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
En avaluació
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 40
Acceptades
La concentració excessiva i desproporcionada de parcs eòlics o fotovoltaics de més de 5 MW és una...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0