" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

57 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
En avaluació
En el cas de PV a terra, els municipis poden identificar possibles zones d’implantació preferent...
Acceptades
Plantes amb tramitació avançada. S'haurien de recollir com a zones preferents d'implantació les...
Esmena
En avaluació
Limitar l’altura dels aerogeneradors per impacte visual, proximitat el nucli urbà i ubicació (no...
 • Creat el
  17/05/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 40
En avaluació
Determinar quines distàncies son les segures tant de parcs com de líneas per la nostra salut i de...
Esmena
En avaluació
L'experiència iniciada a l'URV sobre la creació d'una fitxa energètica de cada municipi valorant...
En avaluació
Les zones que han petit un incendi, haurien de ser excloses si aquestes estan dins de la zones de...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERel PLATER se centrarà exclusivament en la producció...
En avaluació
Un principi Rector de la Informació de context del PLATER diuUbicacions incloses: Sòl no...
Acceptades
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
En avaluació
Tornar a implantar la distància de 1KM dels aerogeneradors vers les masies. L’actual distància...
 • Creat el
  29/05/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear i convocar taules territorials amb plataformes ciutadanes ambientalistes i experts en...
En avaluació
Cal canviar la normativa vigent pel que fa als aeregenadors en relació a la distància mínima a...
En avaluació
Cal establir distància mínima dels parcs fotovoltaics a les masies i cases habitades del...
En avaluació
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Acceptades
Cal protegir els terrenys d'interès agrari de nivell I, II, III i IV per tal de garantir...
Esmena
En avaluació
No es pot garantir el benestar dels habitants de masies i cases habitades si es permet la...
Des de Statkraft compartim al document adjunt algunes consideracions per contestar a la consulta...
En avaluació
Distància de parcs fotovoltaics a masies i habitatges aillats hauria de ser, almenys, de 500...
En avaluació
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
En avaluació
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...
En avaluació
La revisió del Planejament urbà s'empra per bloquejar projectes renovables. Un abús de la...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Acceptades
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Acceptades
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
L’ocupació de territori és clau en el PLATER. Cal ser curosos perquè s’han de ponderar els usos...
En avaluació
A manera de resum, i atès la limitació d'espai d'aquest procés de consultes, adjuntem un document...
Acceptades
En el Decret llei 24/2021,de 26 d'octubre,es parla d'acceleració del desplegament de les energies...
Acceptades
S'hauria de promoure la informació i participació ciutadana abans d'implantar un macroprojecte...
En avaluació
Des de l'àrea de Territori de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa:Descartar els SNU del...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Esmena
En avaluació
El PLATER està concebut com un pla territorial sectorial, es troba per sobre de les diferents...
En avaluació
La limitació agrícola en sòls de capacitat agrícola I i II actual, està provocant que els...
En avaluació
Les limitacions en sòls de regadiu i secà de capacitat agrològica III i IV per municipi actuals,...
Acceptades
Reservar sòl en els planejaments territorials com a corredors lineals per els quals els promotors...
 • Creat el
  02/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Adjuntem un document amb les aportacions de la Unió de Pagesos de Catalunya a la consulta prèvia...
Acceptades
A Catalunya la població es concentra a la costa i a les àrees metropolitanes, això suposa una...
En avaluació
El règim de vents a Catalunya no permet la instal·lació d’aerogeneradors en qualsevol indret, és...
Acceptades
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
En avaluació
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
Acceptades
Aplicar la Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation (2019) de la...
Acceptades
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Acceptades
Un territori que és nodreix en essència del seu valor paisatgístic, geológic i paleontològic...
Acceptades
El PLATER ha de ser una eina que simplifiqui la tramitació de projectes a les àrees compatibles...
Acceptades
La participació social en la planificació del desplegament de les energies renovables ha de...
Acceptades
L’administració local (ajuntaments) és clau de cara a l’acceptació social i són qui millor...
En avaluació
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
En avaluació
Transparència, col·laboració, de les administracions locals i comarcal, amb altres entitats i...
En avaluació
Distància mínima (a partir de 1000 metres tenin en compte els impactes en la salut de les...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/06/2023
 • 6
 • Número de comentaris: 1
En avaluació
Des d'UnefCat us fem arribar mitjançant un document pdf amb les 26 propostes elaborades en...
Acceptades
La concentració excessiva i desproporcionada de parcs eòlics o fotovoltaics de més de 5 MW és una...
 • Creat el
  04/06/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 0