" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Veure les fases

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Visites turístiques en OTA's
Tal com passa amb els pisos, hi ha persones que publiciten visites guiades com a activitat...
Elaborar planes de actuación, como indicadores de desarrollo de sostenible. Se debe entender el...
Buscar el consenso amplio y la participación periódica de gran parte del sector, a través de...
La Ley debe reconocer la importancia de la Universidad como instrumento clave en la formación...
Tradicionalment, el rol que han dut a terme tècnics i oficines de turisme ha estat el de la...
Imposición de una tasa por contaminación en todos los transportes carga y de pasajeros que vaya...
Es proposa que la nova llei de turisme de Catalunya, incorpori dins les activitats d’agroturisme...
  • Creat el
    30/11/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 0
• Que la Llei inclogui reconeixement explícit de la universitat com a instrument bàsic...
  • Creat el
    30/11/2021
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Inscripció d’ofici en el Registre de Turisme de Catalunya dels agents de viatge establerts a...
Moltes ciutats turístiques, ofereixen accés preferent als Guies Oficials que estan treballant...
Els destins vacacinals de costa patim una estacionalitat específica que no té res a veure amb la...
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
Per tal d'assolir l'objectiu d'un turisme sostenible crec que s'hauria de replantejar tornar a...
Simplificació i reducció de les càrregues administratives.
La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de les càrregues...
Per tal de paliar l'afectació de la crisi de la COVID-19 en el sector turístic i per millorar el...
Reestructuración de los estudios de turismo, que se revisen temarios y sean más prácticos y...
Existeix un gran nombre d'establiments NO REGLATS (pisos on lloguen habitacions sense...
Facilitar la recuperació i instal.lacio de la industria vinculada al sector turístic.
Crear...
Des de L'Associació de Guies de Barcelona APIT considerem imprescindible la regulació de la...