" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
  • Creat el
    10/01/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 1
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
  • Creat el
    11/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...